top of page
Onze projecten

"Strategische en heldere communicatie voor energie, stakeholder engagement, joint fact finding en andere duurzame thema's - dat is MSG!"

Aansluiten Zonne-energie.png

Gemeenten en netcongestie

In opdracht van RVO maakte MSG de brochure 'Aansluiting vinden voor zonne-energie'. De brochure geeft inzicht in de oplossingsrichtingen die gemeenten hebben als er sprake is van (naderende) netcongestie.  Boordevol praktijkvoorbeelden en handige tips!

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

NSE4 .png

North Sea

Energy

Voor het North Sea energy consortium verzorgde MSG het stakeholder onderzoek naar de maatschappelijk inbedding van energietechnieken  en hielpen we mee aan de realisatie van een routekaart systeemintegratie richting 2050.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Zeewolde kaart 2.0.png

Transitievisie
Warmte Zeewolde

MSG ondersteunde de Gemeente Zeewolde bij het opstellen van een onderbouwde en gedragen Transitievisie.  Voor het schrijven van deze visie zijn we met veel verschillende partijen in gesprek geweest.  Per buurt hebben we met het Visie op Energie Dashboard een analyse gemaakt van de technische opties waarmee bewoners in de toekomst hun huizen kunnen verwarmen.  en we hebben ook gekeken naar andere kenmerken zoals sociale kenmerken en energiearmoede. Dit resulteerde in een route naar aardgasvrij: de gemeente wil nu beginnen in een campagnematige aanpak.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Innovatie Aardwarmte.jpeg

Innovatie 
Inventarisatie Aardwarmte

Voor EBN en Geothermie Nederland heeft MSG de innovatiebehoeften in de aardwarmtesector geïnventariseerd, een van de acties  uit het Masterplan Aardwarmte MSG interviewde 30  stakeholders. De opgehaalde ideeen zijn gebundeld en uitgewerkt per innovatiethema. Benieuwd naar het resultaat en de aanbevolen vervolgstappen? lees hier het rapport

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Schermafbeelding 2020-09-30 om 10.46.34.

Handreiking

Systeemintgratie

De energietransitie is in volle gang, en bestaat niet alleen uit het verduurzamen  van onze energiebronnen, maar ook uit het koppelen van systemen, de  infrastructuur en vraag en aanbod. MSG voerde een verkenning uit voor Stichting EDN op basis van analyse van 4 cases, we trokken de lessen uit deze cases, bespraken de uitkomsten met stakeholders en schreven een handreiking Systeemintegratie energie in Nederland. Het hele rapport kun je hier bekijken. 

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

DAGOGCkoekoekspolder.png

Gedragscode

Aardwarmte

Het betrekken van de omgeving is essentieel voor het slagen van duurzame energieprojecten. Ook de aardwarmtesector wil zich inzetten om een goede buur te zijn. Daarom nam DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) het initiatief om de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten te ontwikkelen. MSG begeleidde dit participatieve proces, waarin we intensief samenwerkten met DAGO zelf, haar leden en 25 publieke en private partijen. Bekijk de gedragscode via de button!

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

7a8473ce-e055-43b7-8ce8-0712cd1356c4_edi

VU spel:

De Beste Bachelor

In opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelden wij een
bordspel over het studiesucces en welzijn van studenten in
Bacheloropleidingen. Samen met het VU Analytics team creëerden we het spel zo dat deze voor iedere opleiding inzicht kan geven in studentpopulaties, uitval en vertraging. Daarnaast maakten we een folder om de Beste Bachelor onder de aandacht te brengen.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

1efbf563-c240-4202-a12d-30ea31d5cdf4-ori

Aardwarmte communicatiemateriaal

In het kader van de energietransitie wordt aardwarmte een steeds interessantere optie voor de Nederlandse energiehuishouding. Maar hoe werkt aardwarmte precies, wat is het wel en wat is het niet? Voor het verbeteren van de kennis(uitwisseling) over aardwarmte ontwikkelden wij voor EBN, DAGO en Platform Geothermie verschillende communicatiematerialen rondom aardwarmte. Zoals flyers, video's en de website hoewerktaardwarmte.nl

categorie per project

Chemistry NL plaat.jpg

Kritieke
Materialen

De energietransitie is ook een materiaaltransitie. Chemische bedrijven zijn goed in dit soort uitdagingen en hebben een deel van de oplossingen in huis. ChemistryNL vroeg MSG de knelpunten en kansen te onderzoeken voor verschillende technologieën.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Almere daken.jpg

Dashboards
Isolatie Almere

MSG ontwikkelde voor de gemeente Almere dashboards die inzicht geven in de koppelkansen tussen de isolatieopgave, asbestsanering en
het stimuleren van zon-op-dak. Door gebruik van ons platform Visie-op-Energie konden we dit in zeer korte tijd realiseren.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Referentiekader Privacy en Ethiek_edited.jpg

Referentiekader
studiedata

 

Verantwoord omgaan met data en privacy is super relevant. Vanuit het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT ontwikkelde MSG samen met experts ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’. Het kader dient ertoe iedereen die in het hoger onderwijs studeert of werkzaam is het vertrouwen te geven dat zorgvuldig en veilig met studiedata wordt omgegaan.

categorie per project

frankrijk_eiffeltoren.jpeg

Marktanalyse

Biogas Frankrijk

Met het afbouwen van fossiele brandstoffen, worden alternatieve

energiedragers zoals biogas steeds belangrijker. De Nederlandse

biogassector heeft internationaal een goede reputatie en zoekt

mogelijkheden in het buitenland. Samen met Kwintessence onderzocht

MSG voor RVO de kansen voor Nederlandse bedrijven in Frankrijk.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

WerkenbijMSG.jpg

Joint Fact

Finding Biomassa

De inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 is onderdeel van het klimaatakkoord. In opdracht van het ministerie van I&W voert het PBL daarom een studie uit naar de beschikbaarheid van duurzame biomassa en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland. Hiervoor verzorgen wij samen met De Gemeynt het stakeholdertraject waarin wij met behulp van Joint Finding (enquête, interviews, bijeenkomsten) de inzichten en kennis van stakeholders in kaart brengen. Lees ons eindrapport:

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

JackAlmere3.jpeg

Jack Power

Check

Zapp Your Planet superheld Jack Power Check gaat in 5 afleveringen op zoek naar de schoonSTE, krachtigSTE, diepSTE, nieuwSTE en slimSTE vormen van energie! Als onderdeel van Young Energy Platform deden wij o.a. de productie en schreven wij de scripts.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Test Tubes

Klimaat-PITCH

innovatieportfolio

Voor Holland Chemistry werkten wij aan een analyse van de innovatieportfolio van de topsector chemie: Klimaat-PITCH. In de analyse zijn alle technologieën in kaart gebracht die kunnen bijdragen aan een klimaatneutrale chemiesector:  Hiermee is een helder overzicht gemaakt van de innovatie-opgaven die er liggen voor het klimaat én een praktische structuur om dit kritieke portfolio te monitoren en te sturen. Bekijk het rapport en de infographic via hollandchemistry.nl

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Schermafbeelding 2017-11-10 om 12.15.19.

Platform

Natuurlijk!

Kunnen afgedankte gasplatformen in de Noordzee een nieuwe bestemming krijgen? Op initiatief van ENGIE E&P Nederland B.V. en EBN ontwikkelden wij een pilot om de onderstellen van twee platformen te benutten voor natuurherstel.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Schermafbeelding 2022-09-02 om 10.24.52.png

Sturen in
transitie

Voor het Programma Aardgasvrije Wijken (nu NPLW) deden we in de proeftuinen onderzoek naar hoe gemeenten uitvoering geven aan de regierol die zij hebben in de warmtetransitie.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Schermafbeelding%202021-02-01%20om%2017.37_edited.jpg

Video's van
MSG

MSG maakt explainer video's en animaties die geschikt zijn om heel kort een ingewikkelde boodschap over te brengen of moeilijke onderwerpen stap voor stap uit te leggen. MSG werkt een script uit en produceert de video's. Samen met onze partner indeHENS beschikken we over een greenscreen studio, producenten, camera's, licht en geluid, muziek, regisseurs en designers.   

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Schermafbeelding 2022-10-21 om 16.20.56.png

Dilemmaspel
Privacy & ethiek studiedata

Om het referentiekader studiedata tot leven te brengen, maakten we het  dilemmaspel. Het doel van het spel is om een discussie aan te moedigen over privacy en ethiek in de praktijk van datagedreven werken aan hoger onderwijsinstellingen. Op basis van fictieve voorbeelden komen aspecten uit het Referentiekader aan bod.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Schermafbeelding 2021-03-08 om 17.56.53.

Energie

in het Kort

Voor de KVGN bedacht, schreef en produceerde MSG de campagne Energie in het Kort. We maakten 8 videoverhalen van 5 minuten over belangrijke themas in de energietransitie. Wat betekent het dat de gebouwde omgeving van aardgas afgaat? En waarom gaan we niet gewoon alle huizen verwarmen met waterstofgas? Allemaal vragen die we vaak tegenkomen in onze projecten en die we op een leuke manier wilden uitleggen. Samen met Hens Concepts & Content design werkten we aan die leuke project. Bekijk hier de videos.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

lavender-522539_1280.jpg

Bio-economie

in Frankrijk: sectorstudie

Wist je dat er op het gebied van de bio-economie veel samenwerkingskansen liggen met Frankrijk? De Franse bio-economie is één van de grootste in Europa en het Franse overheidsbeleid heeft een duidelijke strategie op het gebied van bio-economie en circulaire economie. In opdracht van de Nederlandse Ambassade in Frankrijk werkten wij samen met Alie Kwint aan een sectorstudie om de Franse bio-economie  in kaart te brengen.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

640px-Koppelpoort_Amersfoort_Cropped.jpg

Warmtevisie

Gemeente Amersfoort

Voor Gemeente Amersfoort begeleidden wij het proces om tot haar Warmtevisie te komen. In de warmtevisie wordt beschreven hoe Amersfoort een duurzame, aardgasvrije stad kan worden. Dit deden we in samenwerking met de gemeente, haar inwoners en diverse Amersfoortse bedrijven en organisaties.

categorie per project

IMG_20181008_183551_edited.jpg

Warmerwijk - Warmetransitiespel

'De toekomst van Warmerwijk' is een bordspel dat wij zelf ontwikkelden. Met Warmerwijk kan je met een groep  naspelen wat het zou betekenen om een gemeente CO2-neutraal van warmte te voorzien. Het is een discussiehulpmiddel voor wethouders, raadsleden en andere partijen die betrokken zijn bij de lokale warmtetransitie. Wilt u Warmerwijk ook een keer spelen? Neem contact met ons op!

categorie per project

lynn-kintziger-1324858-unsplash_edited.j

Haven Carbon

Budget

Hoe kan de Rotterdamse haven de inspanningen en investeringen t.a.v. energietransitie meten? Wij ondersteunden Port of Rotterdam met de ontwikkeling van een methode die helpt de nieuwe investeringen en het totale investeringsportfolio af te wegen tegen de bijdrage aan het CO2-neutraal maken van de haven. Daarvoor werd het carbon budget van de haven ingeschat en een pragmatische werkwijze ontwikkeld om de ketenemissies van de industrie op het haventerrein te bepalen.

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

bottom of page