Onze projecten

"Strategische communicatie voor energie, stakeholder engagement, joint fact finding

en andere duurzame thema's - dat is MSG!"

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Zapp Your Planet superheld Jack Power Check gaat in 5 afleveringen op zoek naar de schoonSTE, krachtigSTE, diepSTE, nieuwSTE en slimSTE vormen van energie! Als onderdeel van Young Energy Platform deden wij o.a. de productie en schreven wij mee aan de scripts.

Jack Power

Check

categorie per project

'De toekomst van Warmerwijk' is een bordspel dat wij zelf ontwikkelden. Met Warmerwijk kan je met een groep  naspelen wat het zou betekenen om een gemeente CO2-neutraal van warmte te voorzien. Het is een discussiehulpmiddel voor wethouders, raadsleden en andere partijen die betrokken zijn bij de lokale warmtetransitie. Wilt u Warmerwijk ook een keer spelen? Neem contact met ons op!

Warmerwijk - Warmetransitiespel

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

In opdracht van GasTerra voerden wij een verkenning uit naar de verwachtingen, wensen en kennisvragen voor een waterstofmarkt. Op basis van deze verkenning wil GasTerra reflecteren op haar eigen rol en positie in een ontwikkeling naar een waterstofmarkt.

GasTerra -

Markt voor waterstof?

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Hoe kan de Rotterdamse haven de inspanningen en investeringen t.a.v. energietransitie meten? Wij ondersteunden Port of Rotterdam met de ontwikkeling van een methode die helpt de nieuwe investeringen en het totale investeringsportfolio af te wegen tegen de bijdrage aan het CO2-neutraal maken van de haven. Daarvoor werd het carbon budget van de haven ingeschat en een pragmatische werkwijze ontwikkeld om de ketenemissies van de industrie op het haventerrein te bepalen.

Haven Carbon

Budget

categorie per project

Voor Gemeente Amersfoort begeleidden wij het proces om tot haar Warmtevisie te komen. In de warmtevisie wordt beschreven hoe Amersfoort een duurzame, aardgasvrije stad kan worden. Dit deden we in samenwerking met de gemeente, haar inwoners en diverse Amersfoortse bedrijven en organisaties.

Warmtevisie

Gemeente Amersfoort

categorie per project

In het kader van de energietransitie wordt aardwarmte een steeds interessantere optie voor de Nederlandse energiehuishouding. Maar hoe werkt aardwarmte precies, wat is het wel en wat is het niet? Voor het verbeteren van de kennis(uitwisseling) over aardwarmte ontwikkelden wij voor EBN, DAGO en Platform Geothermie verschillende communicatiematerialen rondom aardwarmte. Zoals flyers, video's en de website hoewerktaardwarmte.nl

Aardwarmte communicatiemateriaal

categorie per project

Gaswinning in Nederland staat onder druk, vooral door de situatie in Groningen, de discussie rondom schaliegas en klimaatverandering. De gasproducenten, verenigd in NOGEPA, hebben in oktober 2016 het initiatief genomen voor een gedragscode om zich een betrouwbare, benaderbare en betrokken speler te tonen bij de winning van aardgas uit kleine velden.

Gedragscode

Gaswinning Kleine Velden

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

In opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelden wij een
bordspel over het studiesucces en welzijn van studenten in
Bacheloropleidingen. Samen met het VU Analytics team ontwikkelden we een manier waarop het spel voor iedere opleiding inzicht kan geven in studentpopulaties, uitval en vertraging.

VU spel:

De Beste Bachelor

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

De Topsector Chemie wil haar

innovatieporfolio beter laten aansluiten op de klimaatambities van de sector. Samen met TNO brachten wij in kaart met welke projecten de innovatiepijplijn van de sector gevuld is, en of deze robuust is voor 2030 en 2050. Op een visuele manier geven we antwoord op de vraag: doet de sector genoeg en de juiste dingen?

TKI Chemie -

Klimaatanalyse

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Kunnen afgedankte gasplatformen in de Noordzee een nieuwe bestemming krijgen? Op initiatief van ENGIE E&P Nederland B.V. en EBN ontwikkelden wij een pilot om de onderstellen van twee platformen te benutten voor natuurherstel.

Platform

Natuurlijk!

MSG Sustainable Strategies
Nieuwezijds Voorburgwal 330

1012 RW  Amsterdam

info@msgstrategies.nl
+ 31 (0) 6 19681864

KvK: 62995170

BTW: NL 85545966 B01

  • LinkedIn - White Circle