Onze projecten

"Strategische communicatie voor energie, stakeholder engagement, joint fact finding en andere duurzame thema's - dat is MSG!"

Participatie-

tafel Energie

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

In opdracht van RVO organiseren en faciliteren wij een reeks bijeenkomsten van de Participatietafel Energie (PTE). Binnen de PTE delen stakeholders kennis en ervaring over participatie bij de planvorming voor de energietransitie in de wijk, stad en regio. De PTE maakt onderdeel uit van het Rijksprogramma DuurzaamDoor.

Gedragscode

Aardwarmte

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Het betrekken van de omgeving is essentieel voor het slagen van duurzame energieprojecten. Ook de aardwarmtesector wil zich inzetten om een goede buur te zijn. Daarom nam DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) het initiatief om de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten te ontwikkelen. MSG begeleidde dit participatieve proces, waarin we intensief samenwerkten met DAGO zelf, haar leden en 25 publieke en private partijen. Bekijk de gedragscode via de button!

Warmtevisie

Gemeente Amersfoort

categorie per project

Voor Gemeente Amersfoort begeleidden wij het proces om tot haar Warmtevisie te komen. In de warmtevisie wordt beschreven hoe Amersfoort een duurzame, aardgasvrije stad kan worden. Dit deden we in samenwerking met de gemeente, haar inwoners en diverse Amersfoortse bedrijven en organisaties.

Warmerwijk - Warmetransitiespel

categorie per project

'De toekomst van Warmerwijk' is een bordspel dat wij zelf ontwikkelden. Met Warmerwijk kan je met een groep  naspelen wat het zou betekenen om een gemeente CO2-neutraal van warmte te voorzien. Het is een discussiehulpmiddel voor wethouders, raadsleden en andere partijen die betrokken zijn bij de lokale warmtetransitie. Wilt u Warmerwijk ook een keer spelen? Neem contact met ons op!

Gedragscode

Gaswinning Kleine Velden

categorie per project

Gaswinning in Nederland staat onder druk, vooral door de situatie in Groningen, de discussie rondom schaliegas en klimaatverandering. De gasproducenten, verenigd in NOGEPA, hebben in oktober 2016 het initiatief genomen voor een gedragscode om zich een betrouwbare, benaderbare en betrokken speler te tonen bij de winning van aardgas uit kleine velden.

Joint Fact

Finding Biomassa

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

De inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 is onderdeel van het klimaatakkoord. In opdracht van het ministerie van I&W voert het PBL daarom een studie uit naar de beschikbaarheid van duurzame biomassa en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland. Hiervoor verzorgen wij samen met De Gemeynt het stakeholdertraject waarin wij met behulp van Joint Finding (enquête, interviews, bijeenkomsten) de inzichten en kennis van stakeholders in kaart brengen. Lees ons eindrapport:

Huisstijl en

website DAGO

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Voor DAGO, de vereniging van Nederlandse aardwarmteoperators, ontwikkelden wij een nieuwe huisstijl en website. DAGO was op zoek naar een uitstraling passend bij haar verbindende rol als vereniging, en haar veilige verantwoorde werkwijze. Dit deden wij samen met Nynkek, HENS en MaadinHolland. MSG was verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding, het projectmanagement en de websiteteksten.

VU spel:

De Beste Bachelor

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

In opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelden wij een
bordspel over het studiesucces en welzijn van studenten in
Bacheloropleidingen. Samen met het VU Analytics team creëerden we het spel zo dat deze voor iedere opleiding inzicht kan geven in studentpopulaties, uitval en vertraging. Daarnaast maakten we een folder om de Beste Bachelor onder de aandacht te brengen.

Aardwarmte communicatiemateriaal

categorie per project

In het kader van de energietransitie wordt aardwarmte een steeds interessantere optie voor de Nederlandse energiehuishouding. Maar hoe werkt aardwarmte precies, wat is het wel en wat is het niet? Voor het verbeteren van de kennis(uitwisseling) over aardwarmte ontwikkelden wij voor EBN, DAGO en Platform Geothermie verschillende communicatiematerialen rondom aardwarmte. Zoals flyers, video's en de website hoewerktaardwarmte.nl

Platform

Natuurlijk!

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Kunnen afgedankte gasplatformen in de Noordzee een nieuwe bestemming krijgen? Op initiatief van ENGIE E&P Nederland B.V. en EBN ontwikkelden wij een pilot om de onderstellen van twee platformen te benutten voor natuurherstel.

Bio-economie

in Frankrijk: sectorstudie

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Wist je dat er op het gebied van de bio-economie veel samenwerkingskansen liggen met Frankrijk? De Franse bio-economie is één van de grootste in Europa en het Franse overheidsbeleid heeft een duidelijke strategie op het gebied van bio-economie en circulaire economie. In opdracht van de Nederlandse Ambassade in Frankrijk werkten wij samen met Alie Kwint aan een sectorstudie om de Franse bio-economie  in kaart te brengen.

Jack Power

Check

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Zapp Your Planet superheld Jack Power Check gaat in 5 afleveringen op zoek naar de schoonSTE, krachtigSTE, diepSTE, nieuwSTE en slimSTE vormen van energie! Als onderdeel van Young Energy Platform deden wij o.a. de productie en schreven wij de scripts.

Klimaat-PITCH

innovatieportfolio

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Voor Holland Chemistry werkten wij aan een analyse van de innovatieportfolio van de topsector chemie: Klimaat-PITCH. In de analyse zijn alle technologieën in kaart gebracht die kunnen bijdragen aan een klimaatneutrale chemiesector:  Hiermee is een helder overzicht gemaakt van de innovatie-opgaven die er liggen voor het klimaat én een praktische structuur om dit kritieke portfolio te monitoren en te sturen. Bekijk het rapport en de infographic via hollandchemistry.nl

GasTerra -

Markt voor waterstof?

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

In opdracht van GasTerra voerden wij een verkenning uit naar de verwachtingen, wensen en kennisvragen voor een waterstofmarkt. Op basis van deze verkenning wil GasTerra reflecteren op haar eigen rol en positie in een ontwikkeling naar een waterstofmarkt.

Haven Carbon

Budget

Stichting Energie Dialoog Nederland (EDN).

Hoe kan de Rotterdamse haven de inspanningen en investeringen t.a.v. energietransitie meten? Wij ondersteunden Port of Rotterdam met de ontwikkeling van een methode die helpt de nieuwe investeringen en het totale investeringsportfolio af te wegen tegen de bijdrage aan het CO2-neutraal maken van de haven. Daarvoor werd het carbon budget van de haven ingeschat en een pragmatische werkwijze ontwikkeld om de ketenemissies van de industrie op het haventerrein te bepalen.

  • LinkedIn - White Circle

MSG Sustainable Strategies B.V.
Nieuwezijds Voorburgwal 330

1012 RW  Amsterdam

info@msgstrategies.nl
+ 31 (0) 6 19681864

KvK: 78167922

BTW:8612.88.282B01