top of page

oplossingen

Wij hebben oplossingen voor gemeenten, brancheorganisaties, bedrijven en meer. Wij gaan graag met u in gesprek voor uw oplossing!

Neem ook een kijkje bij projecten voor onze oplossingen in de praktijk

Schermafbeelding 2022-12-08 om 15.56.46.png
toolkit visie op energie

Toolkit Energietransitie

Het MSG-team heeft veel kennis op gebied van de energie- en warmtetransitie. Zowel de technische kant als de participatie, communicatie en informatievoorziening. Van Explainer video's tot technische doorvertalingen en het berekenen van de kosten van Aardgasvrij. Speciaal voor gemeenten en woningbouwcorporaties ontwikkelden we Visie op Energie: dé toolkit voor de lokale warmtetransitie. 

We maken gebiedspaspoorten die in een oogopslag de belangrijkste kenmerken van een wijk of buurt bevatten zoals de gebouw- en woningvoorraad, energiegebruik, infrastructuur en mogelijke technische alternatieve voor aardgas. 

 

De Toolkit is zeer bruikbaar bij het opstellen van de WijkUitvoeringsplannen (WUP's). U wilt goed voorbereid de gesprekken aangaan met uw bewoners of huurders, MSG heeft de juiste tools hiervoor!

Informeer naar de mogelijkheden 

Onderdelen Toolkit zijn o.a.:

 • Dashboard Warmtetransitie

 • Gebiedspaspoorten: 

 • Masterclasses Energie- en of Warmtetransitie

 • Explainer video's en factsheets over energietechnieken

 • MSG faciliteert en ontwikkelt werksessies, rondetafels of presentaties op maat.  

Participatieve processen

Van actie agenda tot communicatiemateriaal

MSG heeft brede ervaring met participatieve processen, van het opstellen van actieagenda’s tot het ontwikkelen van gezamenlijk communicatiemateriaal. We zetten deze kennis graag in om u te ondersteunen met het opzetten, begeleiden en uitvoeren van uw participatie op een manier die aansluit bij uw wensen en de verwachtingen van uw stakeholders.

Voorbeeldprojecten

 • Transitievisies Warmte Amersfoort, Zeewolde en Bodegraven-Reeuwijk

 • Innovatie Inventarisatie Aardwarmte

 • Participatietafel Energie

Voordelen

 • Doordacht

 • Open en vertrouwd

 • Flexibel

Stakeholderanalyses en engagementstrategieën

Voordelen

 • Overzichtelijk

 • Compleet

 • Intern en extern afgestemd

Issue analyses en stakeholderstrategieen

Of u nu een strategie op hoofdlijnen nodig heeft of een gedetailleerd plan, MSG kan uw organisatie ondersteunen. Met onze kennis van stakeholderengagement en issue analyses helpen we u om uw stakeholders in kaart te brengen en een passende uitvoeringsagenda voor uw externe communicatie op te stellen.

Voorbeeldprojecten:

Beleid en evaluatie

Van visie naar uitvoering in de energietransitie

De energietransitie stelt overheden voor nieuwe uitdagingen. Goed doordacht beleid en leren van eerdere ervaringen zijn cruciaal om te versnellen en op te schalen. MSG ondersteunt gemeenten, ministeries en uitvoeringsoverheden met strategisch en praktijkgericht advies. We combineren onze kennis van beleidsprocessen en zicht op landelijke ontwikkelingen om te komen tot beleid dat goed aansluit op het onderwerp en de organisatie. Onze inhoudelijke kennis van de energietransitie, beleid en participatie kunnen we inzetten voor het uitvoeren van beleidsevaluaties of beleidsrapportages voor gemeenten. 

Voordelen

 • Feitelijk

 • Onafhankelijk

 • Sterke inhoud

 • Scherpe aanbevelingen 

Corporate Social responsibility 

Ontdek de weg naar duurzaamheid met ons ondersteuningsprogramma voor bedrijven. 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de standaard geworden. Integratie van MVO in uw bedrijfsbeleid is essentieel voor succes op de  lange termijn en is bovendien slim, om goed voorbereid te zijn op (toekomstige) wet- en regelgeving. Neem de Corporate Social Responsibility Directive, die voorschrijft dat bedrijven hun inspanningen en prestaties op gebied van MVO transparant rapporteren. Zo nemen bedrijven niet alleen verantwoordelijkheid voor de impact van hun activiteiten op mens en milieu, maar wordt het ook makkelijker om bedrijven te vergelijken. Vroeg of laat krijgen heel veel organisaties hiermee te maken, alleen al omdat CSRD-verplichte bedrijven moeten laten zien wat de impact is in de keten. Moet u zelf voldoen aan CSRD, of wilt u weten waar u op  moet sturen? Wij helpen u snel inzicht te krijgen in de impact van uw organisatie op mens en milieu, met onze expertise in grondstoffen, klimaat, circulariteit, biodiversiteit, energie en maatschappelijke waarden. Neem contact op met Mariken Betsema

Voordelen

 • Snel

 • Toekomstgericht

 • Pragmatisch

Gedragscodes en referentiekaders

Wat mag de maatschappij verwachten van uw organisatie? 

Draagvlak is belangrijk om uw werkzaamheden te kunnen uitvoeren in de hedendaagse maatschappij. Zowel de fysieke omgeving waarin u uw werkzaamheden uitvoert als de digitale omgeving die u nodig heeft om uw processen goed te laten verlopen. Vertrouwen in uw organisatie en de zorgvuldigheid van processen zijn daarbij heel belangrijk. Dat ontwikkel je niet alleen, maar samen met betrokkenen en stakeholders. MSG kan u daarbij helpen. Wij inventariseren de zorgen en verwachtingen van de relevante stakeholders en vertaalt dit – samen met uw leden – tot een gedragscode.

Wij maakten al gedragscodes voor NOGEPA en DAGO en een Referentiekader Privacy en Ethiek voor Studiedata voor het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT 

Voordelen

 • Gedragen proces

 • Heldere verwachtingen bij de omgeving

 • Gezamenlijke afspraken over best practices

Joint fact-finding

Een zoektocht naar gezamenlijke feiten en waarden 

In de energietransitie verschillen naast de meningen vaak ook de feiten. Door met een proces van joint fact-finding te bouwen aan een breed gedeelde kennisbasis, legt u de fundamenten om gezamenlijk te bouwen aan de toekomst van uw sector, gebied of beleidsveld. MSG helpt u om samen met andere betrokkenen wijs te worden uit de wirwar van feiten en de perspectieven bij elkaar te brengen.

Voorbeeldproject: 

Voordelen

 • Overzichtelijk

 • Compleet

 • Intern en extern afgestemd

bottom of page