top of page
Recente pUBLICATIES

MSG maakt duurzaamheid inzichtelijk voor iedereen, zo maken wij naast rapportages voor onze opdrachtgevers ook infographics, animaties, spellen en websites

MSG maakt slimme tools die gemeenten helpen bij de warmtetransitie, zo ook deze handreiking voor het maken van een Uitvoeringsplan per wijk of buurt. 

MSG maakte eerder uitvoeringsplannen, en kan uw gemeente begeleiden in het hele proces.  U kunt ook kiezen voor ons speciale WUP - KICKstarter pakket, waarin we u begeleiden bij de start. U krijgt dan een heldere procesbeschrijving, relevante technische, financiële en sociale inzichten in de wijk en een structuur voor governance en besluitvorming.

We gebruiken daarvoor de overzichtelijke dashboards van Visie op energie. En we ontwikkelen een communicatie & participatiestrategie voor de diverse doelgroepen en stakeholders.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Handreiking  Uitvoeringsplan

bottom of page