top of page

privacy policy

MSG Sustainable Strategies B.V., gevestigd aan Nieuwezijds Voorburgwal 330, 1012 RW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

http://www.msgstrategies.nl/

Nieuwezijds Voorburgwal 330

1012 RW Amsterdam

+31 6 19681864

George Wurpel is de Functionaris Gegevensbescherming van MSG Sustainable Strategies Hij is te bereiken via george@msgstrategies.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MSG Sustainable Strategies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

  • Bedrijf

  • Functie

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@msgstrategies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MSG Sustainable Strategies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MSG Sustainable Strategies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MSG Sustainable Strategies) tussen zit.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

MSG Sustainable Strategies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Voor de persoonsgegevens die wij verwerken voor stakeholderprojecten hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MSG Sustainable Strategies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MSG gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MSG gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies waarmee we websitebezoek en -gebruik kunnen meten. Deze cookies zijn van Google Analytics. Wij hebben echter een gebruikersovereenkomst met Google afgesloten en bovendien delen we geen persoonsgegevens met Google. Alle statistieken die door deze analytische cookies verzameld zijn daarom geanonimiseerd en niet terug te brengen tot een individuele gebruiker. 

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Hieronder vindt u een overzicht van alle cookies op onze website:

Cookie
Naam
Functie
Bewaartermijn
Google Analytics
_ga
Tracking cookie die gebruikers onderscheidt om anoniem statistieken te genereren over hoe de website gebruikt wordt.
2 jaar
Google Analytics
_gid
Tracking cookie die gebruikers onderscheidt om anoniem statistieken te genereren over hoe de website gebruikt wordt.
24 uur
Google Analytics
_gat
Functionele cookie om verzoeksnelheid te verhogen
1 minuut
Wix
hs
Strikt noodzakelijke cookie voor veiligheid
Sessie
Wix
XSRF-Token
Strikt noodzakelijke cookie voor veiligheid
Sessie
Wix
svSession
Functionele cookie die unieke gebruikers identificeert en de sessie van de gebruiker op de site meet
2 jaar
Wix
RequestID
Functionele cookie die website performance en gebruikersgedrag
Sessie (20 seconden)
Wix
SSR-caching
Functionele cookie die aangeeft hoe een site is gerenderd
Sessie
Google Analytics
_utma
Analytische cookie die websitebezoek meet
2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MSG Sustainable Strategies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@msgstrategies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MSG Sustainable Strategies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MSG Sustainable Strategies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@msgstrategies.nl

bottom of page