WIJ WERKEN AAN EEN DUURZAME SAMENLEVING

Bij MSG vinden wij samen met andere partijen nieuwe oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst.

 

Onze missie is om de transitie naar een duurzame samenleving
te versnellen door het versterken van participatie, samenwerking en communicatie.

1/12

Van transitievisie warmte naar uitvoeringsplannen per wijk of buurt

Nu bijna alle gemeenten een transitievisie warmte hebben vastgesteld, start de uitvoeringsfase met het ontwikkelen van uitvoeringsplannen per wijk of buurt, de zogenaamde WUP. In deze plannen gaan gemeenten samen met bewoners, bedrijven en andere relevante stakeholders per buurt in detail bekijken wat het alternatief wordt voor aardgas in de wijk, en ook  wanneer. Participatie is daarbij heel belangrijk, maar hoe doe je dat goed? En wat moet je allemaal weten voordat je de wijken ingaat? Er is geen standaard methode, iedere wijk is anders en dé bewoner bestaat niet.

MSG helpt gemeenten met het ontwikkelen van een participatie- en communicatiestrategie. Praktisch en opgesteld door een team van energie-, participatie- én communicatie-experts.

 

3 stappen naar de uitvoering: 

Stap 1: Ken je wijk. MSG zet alle lokale relevante informatie bijeen met de Visie op Energie - dashboards. Zowel technische, economische en sociale indicatoren zoals energie-armoede.

Stap 2: Scan je wijk. Samen met betrokken partners uit de regio zoals o.a. woningcorporatie, netbeheerder, huurdersbelangen en interne afdelingen van de gemeente verkennen we de sociale infrastructuur. Wie zijn de sleutelspelers en -organisaties. Wat speelt er in de wijk nog meer? 

Stap 3: Startnotitie participatie. Samen met bewoners en stakeholders ontwikkelen we een plan van aanpak voor het ontwikkelen van het uitvoeringsplan inclusief passende en participatie en omgevingscommunicatie. Van  (online) dialogen, informatie-avonden, 'masterclasses over energie-onderwerpen en een (mini-) burgerberaad.

De experts van MSG kunnen het gehele proces ontwikkelen, begeleiden & uitvoeren. Van sparringspartner tot volledige ontzorging. Vraag naar de mogelijkheden

dé toolkit voor de warmtetransitie

Logo_Dubbele_punt.webp

MSG lanceert Toolkit lokale transitie: Visie op Energie.nl

Visieopenergie.nl is dé toolkit voor de lokale energietransitie. VOE biedt praktische tools voor professionals die zich bezighouden met de lokale warmtetransitie. Onder andere het VOE-Dashboard warmtetransitie dat antwoord geeft op vragen als:

  • Wat kost het om aardgasvrij te worden?

  • Wat betaalt een huurder en wat een eigenaar? 

  • Welke warmtetechniek is het meest aantrekkelijk, nu en in 2030? 

  • Wanneer is een warmtenet aantrekkelijk voor bewoners?

 

Super bruikbaar voor iedereen die wil verkennen wanneer een warmtenet haalbaar is in een wijk of als hulpmiddel in de participatie tijdens het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan (WUP). VOE voorziet u van algemene én van specifieke lokale informatie over de energietransitie. Beide zijn cruciaal voor het verbeteren van de gesprekken met bewoners, gemeenteraden en met professionele stakeholders.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk snel op visieopenergie.nl 

EEN greep uit ONZE PROJECTEN
ONS TEAM

Wij hebben verschillende expertises in huis die van belang zijn voor duurzame transities. Wij komen graag met u in contact om u te helpen met uw vraagstukken!

Kom je bij ons werken? We zoeken een Werkstudent!

ONZE OPLOSSINGEN voor o.a.